WorldCamera.net - Procestujte celý svět z Vašeho počítače
EN CZ

Všeobecné podmínky

Platné od: 1.12.2012

Dokument níže pojednává o Všeobecných podmínkách pro server WorldCamera, dále jen jako Prezentace.
Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2012 a ukončuje se tímto platnost všech předešlých vydání Podmínek. Provozovatel má právo podmínky kdykoliv upravovat, aniž by na změny musel uživatele upozornit, pouze se zavazuje zveřejnit tyto upravené Podmínky na portále WorldCamera

Provozovatel
Provozovatelem Prezentace je firma disti s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ: 29019770, DIČ: CZ29019770, dále jen Provozovatel.

Autor
Autorem veškerých zdrojových kódů je Provozovatel.
Webový portál vlastní veškeré texty. U jednotlivých kamer jsou vytvořeny statické náhledy s využitím aktuálního živého přenosu dat z dané kamery v daný okamžik, kdy byl náhled pořízen. Autorství daného obrazu kamery i statického náhledu náleží provozovateli dané kamery a je výslovně zmíněno u každé jednotlivé kamery. Na servery, které mají autorská práva ke kamerám, odkazujeme u každého detailu kamery v kolonce Copyright.

Právní ustanovení
Tyto internetové stránky jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů a grafických objektů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Dle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

Vyloučení odpovědnosti
Autor ani Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé používáním Prezentace.

Odpovědnost provozovatele
Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli Provozovatele. V takovém případě Provozovatel nezodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí.
Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které internetové stránky odkazují. Provozovatel nezodpovídá za obsah takových ostatních stránek, na které internetové stránky odkazují, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí zde uvedeného Provozovatele. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a Provozovatel není odpovědný za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.
Provozovatel na internetových stránkách zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace tam uvedené. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění a to nikoli z vůle Provozovatele, proto nemůže být z jeho strany převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž není povinen na provedené změny upozorňovat.

nebo se můžete zaregistrovat


Líbí se Vám WorldCamera.net?

Naše kamery


Pohled na Pražský hrad a Žižkovský vysílač Pražský hrad, CZ

Petřinská rozhledna Petřínská rozhledna, CZ

Václavské náměstí Václavské náměstí, CZ

Livigno Livigno, IT

Driving Range Rohanský ostrov Golf Rohanský ostrov, CZ

Harrachov Harrachov, CZ

Golf Resort Karlštejn Golf Resort Karlštejn, CZ

Golf Resort Albatross Golf Resort Albatross, CZ

Navštivte také


PragueCamera.net

LivignoCamera.net


Reklama
WorldCamera.net

Copyright (c) 2011 - 2024 WorldCamera.net

Všechna práva vyhrazena.

Redakce: red@worldcamera.net

disti s.r.o.
Navigace

Webové kamery

Nejlepší webové kamery

Lokality webových kamer

Tématické webové kamery

Reportáže z cest

Galerie

Sítě

RSS Česky

RSS Anglicky

Facebook

LinkedIn

Twitter

Uživatelé

FAQ

Doporučte kameru

Novinky

Registrace

Přihlášení

Media

Mediální kufřík

Reklama

Partnerství

O nás

Kontakt

Informace o projektu

Všeobecné podmínky

Partneři